příspěvková organizace

!!! Informace!!!!

Mateřská škola Záryby, příspěvková organizace Záryby30, 277 13 Kostelec nad Labem IČO:72028611, tel.: 326903629,727911063

OZNÁMENÍ:

V pondělí 25.5.2020 bude zkušebně obnoven omezený provoz Mateřské školy Záryby, příspěvková organizace.Za těchto podmínek:

Omezená pracovní doba od 7.00hod. do 16.00hod.Otevřena bude pouze třída Berušek.

Počet přítomných dětí je omezen na maximálně 15 a to stále stejná skupina – neměnící se. (Děti kterých se to týká mají již domluvené jídlo, z čehož vyplývá, že stravování dětí je zajištěno).

Příchod a odchod do MŠ vždy v rouškách.Před vstupem do budovy bude všech změřena teplota bezdotykovým teploměre a v případě sebemenšího zvýšení nebude dítě do budovy vpuštěno.

Zákonní zástupci se nebudou zdržovat ani srocovat v prostorách MŠ ani přilehlých (přístupová cesta, zahrada) budou dodržovat odstupy 2metry a při vstupu do budovy použijí ihned připravenou dezinfekci.

Neprodleně po přezutí a převlečení si všechny děti musí důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Za těchto podmínek a také pokud zákonný zástupce podepíše prohlášení (viz. příloha) bude provoz v MŠ obnoven aniž by děti ve třídě musely mít roušky.

V Zárybech dne 18.5.2020

Radka Blanárová, ředitelka školy.