Zápis k předškolnímu vzdělávání na rok 2023/2024

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁRYBY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYHLAŠUJE ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ


Podle školského zákona č. 561/2004 Sb.§ 34,odst.2 ředitelka MŠ Záryby, příspěvková organizace oznamuje, že zápis dětí pro školní rok 2023/2024 proběhne ve dnech:

  • v úterý 2. 5. 2023 a ve středu 3. 5. 2023
  • vždy odpoledne od 14:30 do 16:30 hod.

v nové budově Mateřské školy Záryby, příspěvková organizace.

JE POTŘEBA VYPLNIT PŘEDZÁPIS = ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE NA TOMTO ODKAZU:

https://registrace.twigsee.com/f1/materskaskolaza/A0597379-F046-40B4-B172-CA6F7B8FEF47/predbeznaprihlaskakpredsk

K zápisu je možno se dostavit osobně za přítomnosti zapisovaného dítěte a nebo pouze vyplnit elektronickou žádost o přijetí. Pokud se nepodaří nahrát požadované dokumenty , tak je přineste ke kontrole v originále:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákon. zástupce
  • očkovací průkaz dítěte

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

V případě, že bude počet žádostí o přijetí vyšší, než počet volných míst, bude ředitelka školy rozhodovat podle kritérií, která budou zájemcům předána u zápisu v písemné podobě a budou zveřejněna na stránkách školy.

V Zárybech dne 3. 4. 2023

Radka Blanárová
ředitelka MŠ