Informace

Kvalitní stravu v naší mateřské škole zajišťuje tradiční a ověřená jídelna Na Marjánce – školní a závodní stravování, s.r.o. Veškeré pokrmy pro Vaše děti jsou zhotovené výhradně ze základních surovin a neobsahují průmyslové polotovary.

Před nástupem do školky je nutné dětem zřídit účet, a to osobně, v kanceláři jídelny. Následně je možné stravu platit jak hotově, tak i přes účet, se zadáním variabilního symbolu, který bude dítěti při zřízení účtu přidělen.

Stravu je nutné uhradit vždy na měsíc dopředu. Odhlašování je možné v aplikaci „Strava“, kde je možné zobrazit i aktuální zůstatek účtu, nebo telefonicky, a to nejpozději do 12:00 předchozího pracovního dne. V případě náhlé absence, například z důvodu nemoci, je možné první den vyzvednout oběd do vlastní nádoby přímo v naší mateřské škole.

Děti, které nemají na daný den přihlášenou stravu, není možné z provozních důvodů převzít.


Jídelna Na Marjánce

email: j.marjanka@seznam.cz

telefon: 326 981 138

web: www.jidelnanamarjance.cz

 

Aplikace Strava

kód jídelny: 10790

web: www.strava.cz

Pozn.: přihlašovací údaje získáte při založení účtu v kanceláři jídelny