Mateřská školka Záryby

příspěvková organizace

!!! Informace!!!!

Mateřská škola Záryby, příspěvková organizace Záryby30, 277 13 Kostelec nad Labem IČO:72028611, tel.: 326903629,727911063

OZNÁMENÍ:

V pondělí 25.5.2020 bude zkušebně obnoven omezený provoz Mateřské školy Záryby, příspěvková organizace.Za těchto podmínek:

Omezená pracovní doba od 7.00hod. do 16.00hod.Otevřena bude pouze třída Berušek.

Počet přítomných dětí je omezen na maximálně 15 a to stále stejná skupina – neměnící se. (Děti kterých se to týká mají již domluvené jídlo, z čehož vyplývá, že stravování dětí je zajištěno).

Příchod a odchod do MŠ vždy v rouškách.Před vstupem do budovy bude všech změřena teplota bezdotykovým teploměre a v případě sebemenšího zvýšení nebude dítě do budovy vpuštěno.

Zákonní zástupci se nebudou zdržovat ani srocovat v prostorách MŠ ani přilehlých (přístupová cesta, zahrada) budou dodržovat odstupy 2metry a při vstupu do budovy použijí ihned připravenou dezinfekci.

Neprodleně po přezutí a převlečení si všechny děti musí důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Za těchto podmínek a také pokud zákonný zástupce podepíše prohlášení (viz. příloha) bude provoz v MŠ obnoven aniž by děti ve třídě musely mít roušky.

V Zárybech dne 18.5.2020

Radka Blanárová, ředitelka školy.

Mateřská škola Záryby, příspěvková organizace žádá všechny zákonné zástupce děti, kteří si je mohou nechat doma,aby tak učinili již od zítra. Provoz je zítra omezen na co nejmenší počet dětí. Kroužky jsou od příštího týdne pozastaveny. Stejně tak se ruší zatím všechny plánované akce. O provozu MŠ v příštím týdnu bude ještě jednáno. Děkujeme všem ochotným rodičům za pochopení 😢